Szabályzat

Sztyeppék Népe Hagyományőrző Íjász Egyesület Szabályzata

Edzések, a felszerelés és azok használata:

Ne használjunk semmilyen sérült felszerelést! Csak hibátlan felszerelést szabad használni.
Sérült felszerelést – mint például görbe íjkar, repedt íj vagy nyíl, törött vesszővég (nock), szakadt toll, laza hegy – azonnal cseréljük le. Az ideget cseréljük, ha az kirojtosodott, vagy megkopott. A kar- és ujjvédőnek (tab) illenie kell a viselőjére, és nem lehet szakadt.
A rövid nyilak nagyon veszélyesek! Ha túlfeszítik éppen elengedés előtt eltalálhatják az íjat és eltörhetnek vagy átmehetnek az íjász kezén.
Elengedéskor a húr útjába ne kerüljön a fej, orr, szemüveg, női íjászoknál a mellkas vonala.
Mikor a cél felé közeledünk vigyázzunk, hogy ne lépjünk a földből, vagy a célból kiálló nyilakba. Vegyünk föl minden ilyen nyilat a földről bárki is a gazdája.

Minden gyakorlás, illetve verseny előtt ellenőrizni kell a felszerelés épségét, hogy ne legyen

– idegen (húron) szálszakadás, sérült bandázsolás,
– az íjon repedés,
– a nyílvessző szárán repedés, törés, vagy görbület,
– a nock-on repedés, vagy törés,
– a tollakon szakadás, ragasztási hiányosság,
– a nyílhegyeken lazulás, vagy rögzítési hiányosság.

Az íjász csak a saját alkatához, fizikai erejéhez, képességeihez megfelelő méretű és húzóerejű íjat használhat.
Az íjászat megkezdése és gyakorlása során reflex íj felajzásakor meg kell győződni arról, hogy az ideg (húr) megfelelően fekszik az íjkarok végein kialakított vápákban, illetve a húrbeakasztó hornyokban, a felajzási távolságot ellenőrizni kell.

Az íjászat gyakorlása során

– nem szabad az üresen (vessző nélküli) kihúzott íjat „elengedni”, mert az nagy mértékben károsítja az íjat, és az íjászra, de annak közelében tartózkodókra is baleseti veszélyt jelent.
– az íjat csak a lőállásban, és csak a célra tartva szabad kihúzni,
– az idegre (húrra) helyezett vesszővel közlekedni, a lőállásban forgolódni tilos!
– a vesszőket mindig a megfelelő tartóban (tegezben) kell tárolni.
– gyakorlótáblákon és a versenyeken vadászhegyet használni tilos!
– terepíjászat és vadászíjászat gyakorlása során a nehezen belátható lővonal esetén a csapattársak kötelesek felügyelni a lövések biztonságára.
– a lőállásban lévő íjászt, társai és a kísérők nem zavarhatják.
– a kísérő viselkedéséért a hozzá tartozó íjász felelős.
– minden íjjal lőtt sérülésért, az adott vesszőt „elengedő”, a lövést leadó íjász felelős!

Sérülés esetén:

A közös felszerelésben, a pálya tartozékaiban okozott kárért, az esetlegesen személyi sérülés következményeiért az okozó személy teljes felelősséggel tartozik.
A kisebb sérülések (pl. a felszerelés, vagy a berendezések javítása során kisebb vágás, szúrás, stb.) esetén a sérültet elsősegélyben kell részesíteni. A sebet fertőtleníteni, majd kötözéssel, vagy sebtapasszal el kell látni.
Nagyobb sérülés esetén a lövészetet azonnal le kell állítani. A sérültet megfelelő elsősegélyben kell részesíteni.
Súlyosabb sérüléskor a mentőket kell hívni.
Íjjal lőtt sérülés esetén a rendőrséget is ki kell hívni. A rendőrök megérkezéséig a lövészetvezetőnek intézkednie kell a nyomok megőrzésére.

A lőtér használata

A lőtéren az íjászatot csak abban az esetben szabad megkezdeni, ha meggyőzõdtünk a terület épségéről, a vesszőfogók biztonságos elhelyezéséről, azok rögzítéséről, valamint arról, hogy a lőtávolon belüli körzetben idegen személyek nem tartózkodnak, illetve nem
is várhatók.
Csoportos íjászat (két főnél több) esetén a megjelentek közül egy felelős személyt (Lövészetvezető) kell kiválasztani, aki szervezi, irányítja a lövészetet. Lövészetvezető csak nagy íjász gyakorlattal, a többiek előtt emberi tekintéllyel bíró személy lehet. Ő jelzi a lövészet kezdetét és végét, mikor az íjászok a céltáblához mehetnek, hogy nyilaikat kiszedjék.
Semmilyen körülmények között nem lőhet senki, ha valaki a céltáblák közelében tartózkodik. A nyilak lepattanhatnak a célról vagy letérhetnek a pályájukról. A lővonalnak egyenesnek kell lennie nem lépcsőzetesnek. Ha a csoportban az íjászok nem ugyanolyan távolságra lőnek, akkor a legbiztonságosabb megoldás, egy lővonal kijelölése
és a céltáblák különböző távolságba helyezése.
A nyilat csak akkor szabad az idegre helyezni, ha az íjász már a vonalon áll és a szabad jelzés megtörtént.
Az íjászok csak már a vonalnál állva húzhatják fel az íjaikat. Az íjat tartó kéz nem lehet feljebb, mint a feszítő és nem szabad átlósan feszíteni (egy olyan cél felé, ami nem egyenesen előtte van).
Az íjakkal és nyilakkal óvatosan kell bánni mikor már a lővonalon állunk, hogy megelőzzük a másik íjász megsebesítését. Bármilyen váratlan kontaktus egy íjásszal, aki már teljesen kifeszített rontott lövéssel végződhet, ami balesetet okozhat.
Az íjász nem feszíthet, míg megzavarhatja a mellette lévőt a lövésben. Ajánlatos az íjat függőlegesen tartani, mivel bármilyen horizontális kidőlés – legyen az jobbra vagy balra -zavarhatja a másik íjászt.
A tegez biztonságosabbá teszi az íjászatot, mivel az íjásznak nem kell a kezében cipelnie a nyilait. Az íjászokat biztonságos távolságra helyezzük egymástól.
Rendszeresen ellenőrizzük íjászaink felszerelésének állapotát. Azonnal szereljük meg, vagy cseréljük le a már elhasználódott felszerelést.
Biztosítsuk az íjászok számára, hogy senki ne zavarhassa-, vagy érinthesse meg hirtelen.
Ha egy nyíl leesik a vonal elé az íjásznak meg kell várnia míg a mellette levők lőttek és csak azután veheti fel a nyilat.
Bármely nyíl, amely a láb(ak) vonalról történő elmozdítása nélkül nem szerezhető vissza csak akkor vehető fel, ha a lövészetnek vége.
Vigyázni kell, hogy mikor valaki a célból egy nyilat távolít el ne álljon mögötte senki. A hirtelen kirántott vessző ugyanis a mögöttünk állókat megsebezheti. Az íjásznak a cél mellett állva kell a nyilakat kiszedni.
Győződjünk meg róla, hogy egy ember mindig áll a céltábla előtt míg a többiek az elveszett nyilakat keresik. Ha nincs elég ember a csoportban, akkor az íjat kell a cél elé keresztbe letenni, jelezve ezzel a többieknek, hogy a cél foglalt.
Abban az esetben, ha a kiválasztott lövészetvezető edzés közben távozik a helyszínről, másik rangidős személynek kell átvennie a tisztséget.
Csoportos íjászatot lövészetvezető nélkül gyakorolni TILOS!
A gyakorlás ideje alatt lőtéren elsősegély felszerelést kell készenlétben tartani. (Megfelelő a gépkocsiban lévő készlet is.)

A céllövés általános szabályai

Lövés közben a lőállásban csak a lövő versenyzők tartózkodhat, a többieknek elszerelésükkel együtt a várakozási vonal (háromlépésnyi távolság) mögött kell maradnia. Lövést leadni csak a lőállásból lehet. A lövési sorrendet csapaton belül az íjászok maguk dönthetik el.
A versenyző a megmérettetés egész tartama alatt csak a számára kijelölt cél irányába lőhet.
A versenyző a lőállásban, mindkét lábával a korosztályának megfelelő színű karó mögött kell, hogy elhelyezkedjen.
A megmérettetéseken a lövést leadó íjásznak kötelessége meggyőződni arról, hogy lövésével embert vagy haszonállatot, egyéb értéket nem veszélyeztet.
Ha egy versenyzőnek valamely okból elfogy a rendelkezésére álló nyílvesszője (pl. sok mellélövés) a megmérettetést nem folytathatja. A mellé lőtt vesszők keresésére a csapatnak maximum 3 perc áll rendelkezésére.
Vesszőt kilőni csak akkor lehet, ha már a csapat minden tagja a lőállásnál tartózkodik.
A versenyző az íjat még vessző nélkül sem húzhatja ki, ha nem áll a lőállásban.
A versenyzőknek szigorúan tilos társaik felszerelését engedély nélkül megérinteni.
A terepen zajló megmérettetéseken az íjászok számára kötelező a természetvédelemmel kapcsolatos szabályok messzemenő betartása, akkor is, ha a megmérettetés nem természetvédelmi területen zajlik.
A megmérettetés alatt minden versenyző a számára kijelölt csapattal együtt mozog. Aki komoly és jogos indok nélkül elhagyja a csapatot az nem lőheti még azokat a célokat amelyeken a csapat túljutott.

Találatok Kiértékelése

A találatokat a versenyzők számára jól hallható módon bemondják, majd feljegyzik annak a versenyzőnek az eredménylapjára, akié a vessző. A versenyző a vesszőt csak a után érintheti meg és húzhatja ki, ha a csapat összes találata rögzítve van a beíró lapon. Amennyiben ezt korábban megteszi, azon a célon az összes találata érvénytelen.
Ha a versenyző vitatja a találat értékét akkor a vessző valamint a cél érintése nélkül, a találat bejegyzése előtt a csapatnak kell szavazni arról. Ennek lefolyása: a szavazást a csapat minden tagja egyszerre végzi el, ökölbe szorított kézen a hüvelykujj felfelé (találat megadása) vagy a hüvelykujj lefelé (találat meg nem adása) irányuló jelzésével.
Egyhangú szavazás esetén fellebbezésnek helye nincs. Nem egyhangú szavazat esetén döntnököt kell hívni. Ez esetben az õ döntése a mérvadó, mely ellen szintén nincs helye fellebbezésnek.
Amennyiben az íjász a megengedettnél több vesszőt lő ki, akkor az összesített pontszámból le kell vonni a pluszként kilőtt vessző(k) számával megegyező legmagasabb pontjainak a számát.
Minden vesszőt a célban elfoglalt helyzetének megfelelően kell értékelni. A találatot tehát a vesszőnek a célban elfoglalt helye határozza meg és nem az a rés, amit a lőlapon ütött. Ha a vessző palástja a cél kontúrvonalát kívülről érinti, akkor a találatot meg kell adni.

Pálya etikett

Miközben tart a lövészet az íjásznak mindig tisztában kell lennie a többiek jogaival és érzéseivel. Sokféle íjász létezik.
Míg néhányan öröm íjászkodnak mások nagyon is komolyan veszik a sportot.
A lövészet közben ne beszélgessünk zavaróan hangosan.
Ne tegyünk megjegyzést egy éppen lövő íjászra.
Biztató megjegyzéseket tegyünk szarkasztikus helyett.
Ne zsörtölődjünk saját lövésünkön, (túl hangosan, vehemensen) mivel ez akár a többieket is zavarhatja.
Ha problémánk van lépjünk hátra és jelezzük az edzőnek, ne zavarjuk a többi íjászt.
Ha befejeztük a lövészetet, lépjünk hátra a vonaltól, hagyjuk a többieket nyugodtan befejezni az övéket.
Előzetes beleegyezés nélkül ne nyúljunk senki felszereléséhez.
Más íjász nyilait ne szedjük ki a célból, hacsak nem kértek meg rá.
Tiszteljük más nyilait a célban.
Őszintén pontozzunk.
Mindenek felett legyünk sportszerűek.
Semmiféle alkoholt sem szabad a pályán fogyasztani. Bárki, aki alkoholos
befolyásoltság alatt áll azonnal kizárandó.
A dohányzás tilos mindenhol kivéve a dohányzásra kijelölt területeket.
Csak a célban bennmaradt vessző számít találatnak (kivéve a csapat minden tagja által egyértelműen látott és elfogadott kipattant illetve átmenő vesszőt).
Ha a cél megsérül és annak a kontúrvonala hiányzik, a találat megállapításához a kontúrvonalat képzeletben meg kell hosszabbítani. A beíró lapra tévesen bejegyzett eredményeket csak a vesszők kihúzása előtt lehet javítani.